• hallo ik heb een amiko A6N
  en krijg of weet niet hoe ik de wifi aan krijg nu is de boodschap telkens WiFi staat uit

  Gesteld op 4-4-2021 om 15:15 in forum Amiko Digitale ontvanger Misbruik melden
  • Druk op de HOME knop (huisje) en kies SETTING.
   Selecteect nu WIFI (eerste icoontje) en druk op OK.
   Nu staat WIFI standaard uit, dus druk nogmaals op OK en selecteer BEVESTIG.
   Zodra WIFI is aangezet verschijnen de netwerken in de lijst onderaan. Kies nu je eigen netwerk en vul je wachtwoord in. Vanaf dit punt werkt het hetzelfde als op je telefoon of PC om WIFI aan te zetten.

   Ik hoop dat ik je hiermee een beetje heb geholpen. Geantwoord op 8-4-2021 om 21:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info