Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/364
Pagina verder
Refrigerator
Part No. 128
42126
Litho U
S
A
Use & Care Guide
Important Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Temperature Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
Fresh Food Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Freezer Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ice and Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Water Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Food Storage Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Care and Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-22
Operating Sounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-27
Guía de uso y cuidado en español . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-55
Guide d’utilisation et d’entretien français . . . . . . . . . . . 56-83
Benutzungs- und Pflegeanleitungen – Deutsch . . . . 84-111
Italiano – Guida all’uso e alla manutenzione . . . . . . 112-139
∂ÏÏËÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ . . . . . . . . 140-167
Guia de Uso e Cuidado em Português . . . . . . . . . . . .168-195
Nederlandse gebruiks- en onderhoudshandleiding .196-223
Dansk betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224-251
Svensk manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252-279
Suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje . . . . . . . . . . 280-307
Norsk bruks- og vedlikeholdsanvisning . . . . . . . . . 308-335
Türkçe Kullanım ve Bakım Kılavuzu . . . . . . . . . . . . . .336-363
Side-by-Side
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • koel gedeelde vriest soms aan +diepvries staat op1 toch is het -25 wat nu Gesteld op 9-8-2019 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze Amana koelkast blijft in lock staan en piept.
  Ook van het stroom af gehad maar helpt niet.
  3 seconden op de Lock knop werkt ook niet.
  Gesteld op 2-6-2019 om 09:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben op zoek naar een waterfilter voor een Amane AC 2224 G, weet iemand waar ik deze kan krijgen/ bestellen en wat deze kosten?
  Bedankt. PIETER Gesteld op 30-4-2016 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb de waterfilter vervangen, maar het rode lichtje blijft branden. Wat nu? Gesteld op 9-12-2015 om 10:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Handleiding blz 160: Het controlelampje terugstellen: hou de knoppen "dispenser lock" en "water" tegelijkertijd 3 à 4 seconden lang ingedrukt. Het groene statuslampje van de filter flikkert driemaal wanneer de functie met succes is teruggesteld.Geantwoord op 11-10-2016 om 19:49

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • mijn frigo staat op 1,koelkast op 1 en alles bevriest in de frigo.kan iemand zeggen wat dit kan zijn?Mvg Gesteld op 10-9-2014 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, ik heb een identiek probleem. Op volgende website Klik op deze LINK gelezen dat het waarschijnlijk een sensor, maar het zou ook eventueel de damper zijn....Dit is het 3e defect in 2 jaar tijd. Bij de vorige faling (de vriezer ontdooide af en toe) was de regel printplaat defect. Heeft u ondertussen reeds een root cause voor deze faling gevonden? Geantwoord op 12-9-2014 om 11:28

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Sinds 5 jaar hebben wij de amana ac 2224 en zijn we heel tevreden. Nu lijkt de koeling " koeler " te worden en bevriezen de aardappelen in de onderste groentelade. Wat kan de oorzaak zijn? Gr. Cornelia Gesteld op 7-5-2014 om 17:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Amana AC 2224 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Amana AC 2224 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 71,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info