• mijn frigo staat op 1,koelkast op 1 en alles bevriest in de frigo.kan iemand zeggen wat dit kan zijn?Mvg

    Gesteld op 10-9-2014 om 10:26 in forum Amana AC 2224 Misbruik melden
    • Hallo, ik heb een identiek probleem. Op volgende website Klik op deze LINK gelezen dat het waarschijnlijk een sensor, maar het zou ook eventueel de damper zijn....Dit is het 3e defect in 2 jaar tijd. Bij de vorige faling (de vriezer ontdooide af en toe) was de regel printplaat defect. Heeft u ondertussen reeds een root cause voor deze faling gevonden? Geantwoord op 12-9-2014 om 11:28

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info