Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
48-DE
Vergewissern Sie sich, dass die (−)-Lautsprecherkabel mit dem (−) -
Lautsprecheranschluss verbunden sind. Verbinden Sie niemals die
linken und rechten Lautsprecherkabel miteinander oder mit der
Karosserie des Fahrzeugs.
WICHTIG
Installation
VORSICHT
Nehmen Sie das Bedienteil bei der Installation nicht ab!
Wenn Sie das Gerät mit abgenommenem Bedienteil einbauen,
besteht die Gefahr, dass Sie zu stark auf die Metallplatte drücken,
die als Bedienteilträger dient, und die Platte verbiegen.
Der Einbauwinkel des Gerätes sollte weniger als 35 Grad
betragen.
1
Entfernen Sie den Einbaurahmen vom Hauptgerät (siehe
„Ausbau“ auf Seite 49). Schieben Sie den Einbaurahmen in
das Armaturenbrett, und fixieren Sie diesen mit den
Metalllaschen.
* Wenn der angebrachte Einbaurahmen lose im Armaturenbrett
sitzt, können die Druckplatten leicht gebogen werden, um das
Problem zu beheben.
2
Falls Ihr Fahrzeug mit einer Stützhalterung versehen ist,
drehen Sie die lange Sechskantschraube in die Rückseite
des CDE-135BT und stecken danach die Gummikappe auf
den Schraubenkopf. Sollte keine Stützhalterung
vorhanden sein, muss das Gerät mit Hilfe einer Stützleiste
(nicht mitgeliefert) fixiert werden. Schließen Sie alle Kabel
des CDE-135BT gemäß den Anweisungen im Abschnitt
ANSCHLÜSSE an.
* Als Schraube
*
verwenden Sie eine geeignete Schraube für die
Chassis-Gehäusebefestigung.
Bitte notieren Sie die Seriennummer Ihres Geräts an der dafür
vorgesehenen Stelle unten und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
Das Schild mit der Seriennummer bzw. die eingravierte
Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Geräts.
SERIENNUMMER: [ ]
EINBAUDATUM: [ ]
EINGEBAUT VON: [ ]
GEKAUFT BEI: [ ]
Weniger als 35°
Gummikappe (beiliegend)
Halterung
Sechskant-
Stiftschraube
(beiliegend)
Einbaurahmen
(beiliegend)
Armaturen-
brett
Druckplatten
*
Dieses Gerät
*
Befestigungsstrebe
Schraube
Stiftschraube
Sechskantmutter (M5)
Dieses Gerät
48

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info