Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verant-
woordelijk voor de inhoud.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumen-
tenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specicaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Over Megakeuze
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
Verzorging
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe sluit ik een zonnebank aan. Is het 220 volt of 3 fase.
  Alisun.Type zonnebank E34 plus-plus hemel-1 KS
  230/400 V 3NE 50 HZ 4000W Gesteld op 5-6-2019 om 18:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe demonteer ik een alisun-10-salsa voor verhuizing?

  Gesteld op 3-10-2014 om 15:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pak een grote maat voorhamer.
   Haal daar zoveel malen mee uit, totdat de zonnehemel de gewenste vorm heeft aangenomen, en dan is Kees klaar!!! Geantwoord op 15-2-2015 om 14:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe demonteer ik de zonnebank in verband met een verhuizing? Gesteld op 10-8-2014 om 17:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pak een grote maat voorhamer.
   Haal daar zoveel malen mee uit, totdat de zonnehemel de gewenste vorm heeft aangenomen, en dan is Kees klaar!!! Geantwoord op 15-2-2015 om 14:35

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Hoe demonteer ik de zonnebank ivm verhuizing? Gesteld op 31-7-2014 om 08:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pak een grote maat voorhamer.
   Haal daar zoveel malen mee uit, totdat de zonnehemel de gewenste vorm heeft aangenomen, en dan is Kees klaar!!! Geantwoord op 15-2-2015 om 14:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe moet ik deze zonnebank demonteren
  Gesteld op 5-12-2013 om 15:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pak een flinke voorhamer. Hall zovele malen uit met de hamer op het metaal, totdat het de gewenste vorm heeft aangenomen. En klaar is Kees!!! Geantwoord op 15-2-2015 om 14:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Pak een grote maat voorhamer.
   Haal daar zoveel malen mee uit, totdat de zonnehemel de gewenste vorm heeft aangenomen, en dan is Kees klaar!!!Geantwoord op 15-2-2015 om 14:35

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe de Acrylplaat te verwijderen voor het vervangen van de lampen????
  Betreft Alisun E 10 Gesteld op 17-1-2013 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alisun 10 salsa bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alisun 10 salsa in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info