Verklein
Vergroot
Boarding Pass
Instapkaart
Name / Naam:
Flight / Vlucht: From / Van: To / Naar: Date / Datum: Gate / Gate: Board.Time / Boarding time:Class / Klasse: Seat / Stoel:
DISCOUNT
TP0665 12:05
VERIFY AT
AIRPORT
AMS LIS
24 MAR Y
(SCHIPHOL, AMSTERDAM) (LISBOA)
PAXREF: 99
VANDERVEEN/WOUTERPIETERMR
008E
ETKT:0473819442357
Y
008E
Vluchtinformatie 0665 van AMS naar LIS:
Dit document bevat uw instapkaart. Deze dient u bij de veiligheidscontrole en aan de gate te tonen
Zorg dat u alle documenten die u voor uw reis nodig heeft, zoals uw identiteitsbewijs of paspoort en, indien van toepassing, uw visum, bij u draagt.
Bepaalde artikelen (gassen, explosieven, wapens, munitie, pyrotechnisch en radioactief materiaal, messen, sprays, etc.) mag u niet mee in de cabine nemen en worden bij
de veiligheidscontrole ingenomen.
Kijk bij aankomst op de luchthaven vanaf welke gate u vertrekt.
Indien u reist met bagage, dient u deze af te geven bij de balie voor TAP EXECUTIVE /Check-in Online / het Drop Off Point, tot uiterlijk 45 minuten voor vertrek van uw
vlucht.
U dient zich op de aangegeven tijd bij de gate te melden. Passagiers die niet op tijd zijn, kunnen de aan hen toegewezen stoel verliezen of zelfs de toegang tot het vliegtuig
worden ontzegd.
Tickets en instapkaarten kunnen alleen door uzelf gebruikt worden
Voor het vervoer van vloeistoffen geldt een beperking van 100ml per verpakking. Vloeistoffen dienen verpakt te worden in een doorzichtige plastic zak met een maximale
inhoud van 1 liter.
Als u uw vlucht annuleert, vervalt automatisch de geldigheid van dit document.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de incheckbalies op de luchthaven.
Boarding Pass
Instapkaart
Name / Naam:
Flight / Vlucht: From / Van: To / Naar: Date / Datum: Gate / Gate: Board.Time / Boarding time:Class / Klasse: Seat / Stoel:
DISCOUNT
TP0665 12:05
VERIFY AT
AIRPORT
AMS LIS
24 MAR Y
(SCHIPHOL, AMSTERDAM) (LISBOA)
PAXREF: 99
VANDERVEEN/WOUTERPIETERMR
008E
ETKT:0473819442357
Y
008E
www.flytap.com

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai al2425ci bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai al2425ci in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info