• graag een nederlandse handleiding ,ik krijg anders de ewi 5000 niet aan de praat

    Gesteld op 9-3-2018 om 13:39 in forum Akai EWI 5000 Misbruik melden
    • Die Nederlandse handleiding is er niet en zal er mogelijk ook niet komen. Daarvoor zijn er te weinig exemplaren van de Ewi 5000 verkocht. Dus zelf (laten) vertalen en laten drukken dan is er waarschijnlijk wel belangstelling voor. Er zijn er velen met Uw probleem. Ik heb het zelf ook geprobeerd maar de resultaten zijn niet goed voor mijn gemoedsrust (ik krijg er nachtmerries van). Ik hou het maar bij mijn saxofoons. Die zijn gelukkig niet electronisch en laten mij nooit in de steek. Geen bluetooth of wireless nodig. Geantwoord op 12-8-2019 om 16:25

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info