Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Sluit op het lichtnet aan
Schließen Sie die Netzspannung an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Kytke verkkovirtaan
1
3
4
Connect to the mains
Einstellen der Alarmzeit
Réglage de l'heure de l'alarme
Ajuste de la hora de alarma
Säädä herätysaika
Tijd instellen
Zeit einstellen
Régler l'heure
Aseta aika
2
Sluit op het lichtnet aan
Schließen Sie die Netzspannung an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Kytke verkkovirtaan
6
Show alarm
5
Alarm weergeven
Den Alarm wiedergeben
Afficher lalarme
Reproducción de la alarma
Gengiv alarm
Näytä herätys
Clock radio
AR160U
Para más información, visite www.akai.eu
NL
D
F
DK
E
EN
FI
TIME SET
2 Sec
TIME SET
2 Sec
TIME SET
TUNING-/HOUR
TUNING-/HOUR
TUNING+/MIN
2 Sec
2 Sec
VOL-/AL1
1x
VOL-/AL1
ALARM 1
ALARM 2
OR
OR
2 Sec
VOL+/AL2
1x
VOL-/AL1
OR
1x
VOL+/AL2
VOL-/AL1
1x
VOL-/AL1
2x
VOL-/AL1
TUNING+/MIN
1
3
2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Tijd verzetten op Akai AR160u
  heb memory time set 2 sec ingedrukt
  Vervolgens op Tuning Our gedrukt
  Reageert niet Gesteld op 29-10-2017 om 11:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ken het probleem. Klinkt flauw maar is het niet: 86x keer blijven proberen tot het een keer goed gaat. Dus: 2 seconden op Time set drukken totdat 24h begint te knipperen. Vervolgens 2 sec op 24h drukken en hopen dat-ie begint te knipperen. Knippert-ie na de 85e poging, dan via Tuning hour het uur instellen en daarna via Tuning min de minuten. Knippert-ie niet, dan gewoon opnieuw beginnen. Je doet niets verkeerd.
   Veel geduld toegewenst! Geantwoord op 29-10-2017 om 19:07

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Van de stroom af en batterijen eruit en over nieuw beginnen. Zo is het mij uiteindelijk gelukt. 2x per jaar een orobleem.Geantwoord op 25-3-2018 om 12:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe zet ik het alarm uit als deze aangaat in de ochtend? Gesteld op 12-1-2016 om 08:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Geachte heer / mevrouw,

   Kunt u deze vraag stellen via helpdesk@elmarc.nl ?
   Dan kunnen wij u een afbeelding toesturen waarin dit is uitgelegd.

   Met vriendelijke groet,
   Elmarc B.V. Helpdesk Geantwoord op 12-1-2016 om 12:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Net nadat ik Elmarc mailde is het gelukt.

   Je kunt alarm 1 uitzetten door herhaaldelijk op vol- al1 te drukken in de 'setting alarm' modus. Dus eerst vol-al1 knop 2 seconden ingedrukt houden, daarna nog 2 keer indrukken. De eerste keer wisselen je vsn bieper naar radio (indicatielampje verspringt), de 2e keer gaat 't lampje uit!

   Waarom ze dat niet gewoon in de handleiding zetten is me een raadsel!Geantwoord op 4-2-2016 om 08:03

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AR160U bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AR160U in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info