• Tijd verzetten op Akai AR160u
  heb memory time set 2 sec ingedrukt
  Vervolgens op Tuning Our gedrukt
  Reageert niet

  Gesteld op 29-10-2017 om 11:32 in forum Akai AR160U Misbruik melden
  • Ken het probleem. Klinkt flauw maar is het niet: 86x keer blijven proberen tot het een keer goed gaat. Dus: 2 seconden op Time set drukken totdat 24h begint te knipperen. Vervolgens 2 sec op 24h drukken en hopen dat-ie begint te knipperen. Knippert-ie na de 85e poging, dan via Tuning hour het uur instellen en daarna via Tuning min de minuten. Knippert-ie niet, dan gewoon opnieuw beginnen. Je doet niets verkeerd.
   Veel geduld toegewenst! Geantwoord op 29-10-2017 om 19:07

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Van de stroom af en batterijen eruit en over nieuw beginnen. Zo is het mij uiteindelijk gelukt. 2x per jaar een orobleem. Geantwoord op 25-3-2018 om 12:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info