• Ik heb nu tv via internet van xs4all en niet meer via een coax kabel. Dit zit op mijn apparaat gekoppeld via aux. Nu valt het Apparaat na elk kwartier uit in de energiebesparing stand. Het is niet meer rechtstreeks aangesloten op het digitale kastje. Hoe kan ik dit voorkomen?
    Ik heb al geprobeerd een HDMI splitter erbij te zetten maar dan hoor ik alleen nog geruis. En ik heb een optische kabel via een verloop aangesloten. Maar dan valt hij ook nog steeds uit.

    Gesteld op 27-7-2020 om 17:35 in forum Akai AMD350 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info