• We hebben een Akai ALED2209 TBK ingebouwd in een camper met een Denson ontvanger
  Echter valt erg vaak tijdens het tv kijken de tv uit... Na enige tijd begint het rode lampje weer te knipperen en na verloop van tijd, soms wel 2 uur..., brandt het rode lampje weer constant en kun je weer tv-kijken. Wat kunnen we doen?
  Graag uw antwoord zenden aan: ceessnoeren@me.com
  Bvd met vriendelijke groet, Cees Snoeren

  Gesteld op 2-6-2015 om 19:22 in forum Akai ALED 2205TBK Misbruik melden
  • Beste,
   Ook wij hebben hetzelfde probleem in de camper met hetzelfde toestel en ontvanger
   Is dit ondertussen opgelost ? Wat hebt u daarvoor gedaan ??
   Ik heb alles al geprobeerd, maar zonder resultaat
   vriendelijke groeten en hoop op een antwoordje
   Dank bij voorbaat
   Marc Geantwoord op 27-3-2016 om 14:35

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info