Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
VCR brand code/Código de marca de videograbadora/Codes de marque de magnétoscope
A-5
APPENDIX/APÉNDICE/APPENDICE
MONTGOMERY WARD
MOTOROLA
MTC
MULTITECH
NEC
NIKKO
NOBLEX
OLYMPUS
OPTIMUS
OPTONICA
ORION
PANASONIC
419
421
424
429
455
456
465
466
467
469
470
471
472
473
474
506
513
523
531
421
531
413
426
413
416
426
453
461
409
410
411
416
418
458
511
523
414
413
421
414
421
431
446
494
509
531
496
435
421
446
509
525
PENTAX
PENTEX RESEARCH
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
PROTEC
PULSAR
QUARTER
QUARTZ
QUASAR
RADIOSHACK/
REALISTIC
RADIX
RANDEX
RCA
526
527
416
455
456
507
520
418
421
462
463
421
462
496
524
414
410
443
455
480
481
523
416
417
401
412
461
504
411
411
421
525
411
413
414
421
423
426
429
449
450
496
531
414
414
401
403
412
413
415
421
431
RICHO
RUNCO
SAMSUNG
SANKY
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
446
448
453
454
455
456
462
482
483
484
486
487
488
489
490
491
494
507
509
515
520
525
531
528
504
413
415
433
453
504
531
410
511
523
405
411
413
423
415
432
435
438
465
493
516
401
414
421
423
448
449
450
SHARP
SHINTOM
SHOGUN
SIGNATURE
SINGER
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
451
455
456
507
518
417
429
431
494
495
496
531
404
456
461
498
413
531
421
461
528
404
421
425
427
434
498
499
519
528
421
507
421
426
462
463
465
524
426
411
414
458
511
426
458
511
421
409
414
421
426
413
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info