Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
Brand
Marca
Marque
ABEX
ADMIRAL
AIWA
AKAI
ALLERON
AMTRON
ANAM
ANAM NATIONAL
AOC
AUDIOVOX
BELCOR
BELL & HOWELL
BRADFORD
BROKWOOD
CANDLE
CELEBRITY
CITIZEN
COLORTYME
CONCERTO
CONTEC/CONY
CRAIG
CROWN
CURTIS MATHES
Code
Código
Code
272
101
100
102
146
138
111
145
153
291
103
138
104
105
106
107
138
104
101
262
138
104
104
106
108
102
104
106
108
138
205
271
104
106
104
106
112
113
138
138
138
271
104
106
115
185
205
262
BRAND CODES/CÓDIGOS DE MARCAS/CODES DE MARQUE
TV brand code/Código de marca de televisior/Codes de marque de televiseur
APPENDIX/APÉNDICE/APPENDICE
CXC
DAEWOO
DAYTRON
DIMENSIA
DUMONT
ELECTROBAND
ELECTROHOME
EMERSON
ENVISION
FISHER
FUJITSU
271
138
104
105
106
117
118
271
104
106
271
185
104
102
103
104
106
119
122
104
106
112
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
138
139
141
142
146
262
271
279
104
106
148
149
151
262
280
146
FUNAI
FUTURETEC
GE
GIBRALTER
GRUNDY
HALLMARK
HARVARD
HITACHI
138
146
138
103
104
106
110
119
121
122
152
154
155
185
187
200
221
230
264
265
281
104
138
146
271
104
106
138
104
106
110
112
113
119
140
159
160
214
235
236
237
238
239
240
242
243
244
245
246
248
IMA
INFINITY
JBL
JC PENNY
JCB
JENSEN
JVC
KAWASHO
KENWOOD
KLOSS
NOVABEAM
KTV
LG (GOLDSTAR)
279
138
162
162
104
105
106
108
122
152
154
158
163
172
185
187
205
228
271
272
281
102
104
106
112
113
154
156
160
165
166
167
189
257
258
259
102
104
106
104
106
119
169
283
138
271
104
105
106
112
A-1
APPENDIX/APÉNDICE/APPENDICE
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info