Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
34
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Main unit HT-DV90
FM tuner section
Tuning range 87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity (IHF)
16.2 dBf
Antenna jack 75 ohms (unbalanced)
AM tuner section
Tuning range 520 kHz to 1720 kHz (10 kHz step)
531 kHz to 1629 kHz (9 kHz step)
Usable sensitivity 700 µV/m
Antenna Loop antenna
Amplifier section
Power output Front
Rated: 38 W + 38 W (40 Hz - 20 kHz, T.H.D.
less than 1 %, 6 ohms)
Reference: 50 W + 50 W (40 Hz - 20 kHz,
T.H.D. less than 10 %, 6 ohms)
Setting range: 1FT to 30FT (feet)
Rear (Surround)
Rated: 38 W + 38 W (40 Hz - 20 kHz, T.H.D.
less than 1 %, 6 ohms)
Reference: 50 W + 50 W (40 Hz - 20 kHz,
T.H.D. less than 10 %, 6 ohms)
Setting range: 1FT to 30FT (feet)
Center
Rated: 38 W (40 Hz - 20 kHz, T.H.D. less
than 1 %, 6 ohms)
Reference: 50 W (40 Hz - 20 kHz, T.H.D. less
than 10 %, 6 ohms)
Setting range: 1FT to 30FT (feet)
Subwoofer
Rated: 38 W (40 - 200 Hz, T.H.D. less than 1
%, 6 ohms)
Reference: 50 W (40 - 200 Hz, T.H.D. less
than 10 %, 6 ohms)
Total harmonic distortion
0.2 % (10 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO,
Front)
Input/output
Input AUDIO VIDEO 1 IN, AUDIO VIDEO 2 IN: 370
mV (47 kohms)
OPTICAL IN VIDEO 1, OPTICAL IN VIDEO 2
:
accept linear PCM signals and Dolby Digital
and DTS surround bitstream (32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz, and 96 kHz)
VIDEO VIDEO 1 IN, VIDEO VIDEO 2 IN:
1 Vp-p (75 ohms, unbalanced)
Output AUDIO VIDEO 1 OUT: 350 mV (47 kohms)
OPTICAL OUT
VIDEO VIDEO 1 OUT, VIDEO OUT:
1 Vp-p (75 ohms, unbalanced)
S-VIDEO OUT
Y output: 1 Vp-p (75 ohms)
C output: 0.286 Vp-p
FRONT SPEAKERS: accept speakers of 6
ohms
SURROUND SPEAKERS: accept speakers
of 6 ohms
CENTER SPEAKER: accepts speakers of 6
ohms
SUB WOOFER terminal: 6 ohms
SUB WOOFER jack: 1 V
PHONES (mini jack): accepts headphones
of 32 ohms or more
General
Power requirements 120V AC, 60 Hz
Power consumption 85 W
Power consumption 4 W
in standby mode
Dimensions 430 x 70 x 311 mm
(W x H x D) (17 x 2
7
/8 x 12
1
/4 in.)
Weight 4.3 kg (9 lbs 8 oz)
Disc player section
COLOR system NTSC/MULTI/PAL (Switchable)
Supported discs DVD video discs
12 cm (single-sided single-layer , single-sided
double-layer , double-sided-double layer)
8 cm (single-sided single-layer , single-sided
double-layer , double-sided-double layer)
Compact discs (CD-DA, CD-R/RW)
12 cm and 8 cm discs
Audio output characteristics
Frequency range: 20 Hz to 20 kHz
Operating conditions
5˚C to 35˚C (41˚F to 95˚F)
Speaker system
Speakers Front, Surround, Center: full range, 100 mm
(4 in.) bass reflex type
Subwoofer: 200 mm (7
7
/8 in.), bass reflex
type
Impedance 6 ohms
Maximum input power
55 W (peak)
Dimensions (W x H x D)
SX-F90(Front) : 1 15 x 153 x 138 mm
(4
5
/8 x 6
1
/8 x 5
1
/2 in.)
SX-R90 (Surround) : 115 x 153 x 138 mm
(4
5
/8 x 6
1
/8 x 5
1
/2 in.)
SX-C90 (Center) : 153 x 115 x 138 mm
(6
1
/8 x 4
5
/8 x 5
1
/2 in.)
TS-W90 (Subwoofer) : 180 x 335 x 390 mm
(7
1
/8 x 13
1
/4 x 15
3
/8 in.)
Weight SX-F90 (Front) : 1 kg (2 lbs 3 oz)
SX-R90 (Surround) : 0.8 kg (1 lbs 12 oz)
SX-C90 (Center) : 1 kg (2 lbs 3 oz)
TS-W90 (Subwoofer) : 4.9 kg (10 lbs 13 oz)
Specifications and external appearance are subject to change
without notice.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories. Confidential unpublished works. ©1992-1997
Dolby Laboratories. All rights reserved.
Manufactured under license from Digital theater Systems, Inc.
US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued
and pending. “DTS” and “DTS Digital Surround” are trademarks
of Digital theater Systems, Inc. ©1996 Digital theater systems,
Inc. All rights reserved.
34

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info