Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
Stellen Sie das Eis nach der Zubereitung in der Eismaschine
ungefähr eine halbe Stunde in den Gefrierschrank.
Vor der Zubereitung dekorieren mit Erdbeerstückchen.
Birnenjoghurteis mit Mokkasauce
Zutaten:
1 TL Zitronensaft
200 gr Handbirnen, gereinigt und gewürfelt
40 gr Zucker
50 ml Sahne
90 ml Joghurt
Für die Garnierung:
1 TL Mandelplättchen
2 TL Mokka-Caramel Dessertsauce
Zubereitung:
Die Birne mit dem Zitronensaft ungefähr 15 Minuten kochen.
Darin den Zucker auflösen. Das Mus mit etwas Maizena
(Speisestärke) oder Allesbinder binden. Das Ganze muss die
Substanz von Apfelmus bekommen.
Die Dicke des Muses nach dem Kochen hängt nämlich von der
Reife der Birnen ab. Lassen Sie das Ganze anschließend
abkühlen.
Rühren Sie den Joghurt in das Mus ein. Schlagen Sie die Sahne
steif und ziehen Sie diese unter das Mus. Gießen Sie das
Ganze anschließend in die Eismaschine und lassen Sie diese
35-40 Minuten laufen. Stellen Sie das Eis nach der Zubereitung
in der Eismaschine ungefähr eine halbe Stunde in den
Gefrierschrank.
Servieren:
Eis mit einem Eisportionierer auf 4 kleine Teller verteilen.
Die Mokkasauce darüber schenken und die Mandelplättchen
darüber streuen.
79
Schokoladensojaeis
Zutaten:
75 gr Schokolade
75 gr Zucker
Kakao
4 Eigelb
2 EL Honig
0,5 l Sojamilch
Zubereitung:
Kochen Sie die Sojamilch mit dem Honig und der Schokolade.
Schlagen Sie das Eigelb mit dem Zucker, bis die Masse hellgelb
aussieht.
Gießen Sie die kochende Milch über das geschlagene Eigelb
und rühren Sie das Ganze zu einer glatten Masse. Lassen Sie
diese abkühlen und geben Sie sie in die Eismaschine.
Verarbeiten Sie die Masse dann in circa 35 Minuten zu Eis.
Stellen Sie das Eis nach der Zubereitung in der Eismaschine
ungefähr eine halbe Stunde in den Gefrierschrank.
Streuen Sie vor dem Servieren etwas Kakao darüber.
Erdbeersojaeis
Zutaten:
150 gr Erdbeeren
75 gr Zucker
4 Eigelb
2 EL Honig
0,5 l Sojamilch
Zubereitung:
Kochen Sie die Sojamilch mit dem Honig.
Pürieren Sie die Erdbeeren und geben Sie diese zu der
Sojamilch-Honigmischung hinzu. Schlagen Sie das Eigelb mit
dem Zucker zu einer hellgelben Masse.
Gießen Sie die kochende Milch über das geschlagene Eigelb
und rühren Sie das Ganze zu einer glatten Masse. Lassen Sie
diese abkühlen und geben Sie sie in die Eismaschine.
Verarbeiten Sie die Masse dann in circa 35 Minuten zu Eis.
ICE CREAM MAKER
78
Deutsch
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aigger FJ-501 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aigger FJ-501 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info