Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/74
Pagina verder
Ahrend
500
Návod k použití
Gebrauchsanweisung
Manual
Manual
Mode d’emploi
Handleiding
050099Ahen 500 omlag A5 19-10-2005 15:24 Pagina 2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • heb een ladeblok van ahrend. Nu gaat de 2e la niet meer open. Ook niet als alle andere lades zijn gesloten Gesteld op 10-1-2021 om 16:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hou kan ik een lade van een ladenblok demonteren? diverse documenten zijn erachter gevallen. Gesteld op 9-3-2020 om 09:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan het ladeblok van een stalen Ahrendbureau worden verwijderd?
  email: jbakx@kpnmail.nl Gesteld op 30-12-2019 om 18:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een jaloeziedeur die er uit gegaan is er weer in krijgen? Gesteld op 6-1-2019 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dag,

  Het electrische bedieningspaneeltje van mij Ahrend tafel geeft geen getal weer maar slechts streepjes. Hoe los ik dit op?

  Vriendelijke groet,
  Mireille Postema Gesteld op 4-9-2018 om 15:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bureau ahrend knippert en gaat niet omhoog
  Wat te doen?
  Gesteld op 12-7-2018 om 10:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe demonteer je de bureaublad van een arend 500??? Gesteld op 5-5-2018 om 08:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie kan mij helpen aan een handleiding voor het Ahrend 500 bureau? Ik heb een gebruikt bureau cadeau gekregen, maar helaas ontbreekt de handleiding voor het gebruik en het monteren. Gesteld op 2-5-2018 om 09:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van een Ahrend 500 bureau met motor gaat het bureau niet omhoog wel naar beneden. Display knippert 000 wat te doen? Gesteld op 19-5-2016 om 09:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Over deze vraag heb ik gemaild met Ahrend en reeds de volgende morgen had ik iemand aan de telefoon. Ondersteuning van Ahrend bij problemen was bij mij dus prima.

   Als het display 000 knippert, dan moet de unit worden gereset. Daarvoor moet het bureau helemaal naar beneden. Let op dat het bureau stopt bij 68 cm hoogte. Druk opnieuw op de toets naar beneden voor de aller-ALLERlaagste stand (62 cm). Houdt daarna de toets voor naar beneden nogmaals enkele seconden ingedrukt. Als het goed is stopt het 000-knipperen en verschijnt 062 (de laagste hoogte) in het scherm. Je kunt het bureau nu wel weer omhoog doen.

   In mijn geval werkte het nog steeds niet. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten, want dat leidt ook tot een 000-storing. Ten slotte kun je ook nog het blad eraf halen en controleren of de kabels ook goed zijn aangesloten op de beide motors. Controleer ook of er geen kabels tussen het onderstel en het bureaublad bekneld zijn geraakt, waardoor er mogelijk een draadbreuk is.Geantwoord op 9-8-2017 om 14:28

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ahrend 500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ahrend 500 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info