• Van een Ahrend 500 bureau met motor gaat het bureau niet omhoog wel naar beneden. Display knippert 000 wat te doen?

  Gesteld op 19-5-2016 om 09:27 in forum Ahrend 500 Misbruik melden
  • Over deze vraag heb ik gemaild met Ahrend en reeds de volgende morgen had ik iemand aan de telefoon. Ondersteuning van Ahrend bij problemen was bij mij dus prima.

   Als het display 000 knippert, dan moet de unit worden gereset. Daarvoor moet het bureau helemaal naar beneden. Let op dat het bureau stopt bij 68 cm hoogte. Druk opnieuw op de toets naar beneden voor de aller-ALLERlaagste stand (62 cm). Houdt daarna de toets voor naar beneden nogmaals enkele seconden ingedrukt. Als het goed is stopt het 000-knipperen en verschijnt 062 (de laagste hoogte) in het scherm. Je kunt het bureau nu wel weer omhoog doen.

   In mijn geval werkte het nog steeds niet. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten, want dat leidt ook tot een 000-storing. Ten slotte kun je ook nog het blad eraf halen en controleren of de kabels ook goed zijn aangesloten op de beide motors. Controleer ook of er geen kabels tussen het onderstel en het bureaublad bekneld zijn geraakt, waardoor er mogelijk een draadbreuk is. Geantwoord op 9-8-2017 om 14:28

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info