Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
DRS0010/412/2007
Pagina 1/4
AgpoTherm Plus
modulerende kamerthermostaat
Artikelnummer: 1201045
Deze modulerende kamerthermostaat is geschikt voor verwarmingstoestellen met een
OpenTherm-aansluiting (ca. 5V). Controleer dit voor montage.
afmetingen (hxbxd) 120 x 94 x 40 mm
gewicht ca. 80 gram
voedingsspanning afkomstig van het aangesloten toestel: nominaal ca. 5V
elektrische aansluiting 2 draads, polariteits-ongevoelig.
instellingsgebied: 7 - 27.5
o
C
met stappen van 0.5
o
C oplopend; onder de 15
o
C met stappen van 1
o
C; boven 25
o
C en
onder 15
o
C verandert de ingestelde temperatuur sneller dan in het gebied van 15 tot 25
o
C
communicatie-protocol OpenTherm
Geachte heer/ mevrouw,
Gefeliciteerd met de aankoop van de AgpoTherm Plus, een
nieuwe ontwikkeling van Agpo Ferroli. Naast een goed cv-toestel
is een goede regelaar die het cv-toestel aanstuurt onontbeerlijk.
Deze elektronische kamerthermostaat communiceert met het
cv-toestel via de OpenTherm-communicatietaal. Dit houdt in dat
de kamerthermostaat en het cv-toestel via de twee draden met
elkaar communiceren. Hierbij vindt er een optimale afstemming
plaats tussen de warmtebehoefte en de hiervoor benodigde
warmtelevering. Daarnaast kunnen er op het display van de
thermostaat signalen van het cv-toestel uitgelezen worden.
Ook de benodigde voedingsspanning komt via deze draden van
het cv-toestel vandaan, waardoor er geen batterijen nodig zijn.
Omdat de AgpoTherm Plus een elektronische kamer-
thermostaat is, zal het regelgedrag anders zijn dan u misschien
gewend bent van de gebruikelijke AAN/UIT-kamerthermostaten.
U neemt geen hoorbare klik waar wanneer u aan de knop draait
en ook gaat het cv-toestel niet meteen aan. Ook wanneer u
hem lager zet, duurt het even voor hij echt uitgaat.
Leveringsomvang
Een AgpoTherm Plus, modulerende elektronische
kamerthermostaat;
De montage-instructie + uitleg;
2 schroefjes en 2 pluggen voor de bevestiging.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen / verbeteringen aan het product en bijgevoegde informatie aan te brengen zonder voor-
afgaande kennisgeving. Op www.agpoferroli.nl staat de meest actuele versie van deze handleiding, die alle eerdere versies vervangt.
Uiteraard is de inhoud van de nieuwere versie van deze handleiding te gebruiken in plaats van de eerder gepubliceerde versies.
Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kan AGPO B.V. geen verantwoordelijkheid accepte-
ren voor fouten in deze handleiding of voor de gevolgen van zulke fouten.
Kijk op www.agpoferroli.nl voor de meest actuele versie van dit document.
Consumenten informatielijn: 076-5425740 (storingen melden bij uw installateur).
De temperatuur welke de thermostaat aangeeft, komt niet altijd overeen met andere thermometers. Dit wordt onder meer
veroorzaakt door de montageplaats. De weergegeven temperatuur kan zelfs enkele graden afwijken. De temperatuur moet
worden ingesteld op een waarde waarbij u zich comfortabel voelt.
Technische gegevens van de AgpoTherm Plus
Garantie
Dit AGPO Ferroli product is met veel zorg en inachtneming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. AGPO Ferroli garandeert
het functioneren van de AgpoTherm Plus gedurende een termijn van 12 maanden na de aankoop. Deze datum moet u kunnen
aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs. De garantie wordt verleend volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van
AGPO Ferroli op fabrieksfouten met betrekking tot materiaal, onderdelen en afwerking. Fouten die het gevolg zijn van verkeerde
toepassingen of behandeling vallen niet onder de garantie. Aanspraken op garantie moeten altijd bij uw leverancier van de
AgpoTherm Plus thermostaat kenbaar worden gemaakt. Voor de installateur geldt een omruilgarantie van 12 maanden na verkoop
van de thermostaat.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Agpo Ferroli AgpoTherm Plus 1201045 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Agpo Ferroli AgpoTherm Plus 1201045 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info