• afvalwater wordt door de waterpomp niet weggepompt! bij afkoppeling van de afloopslang aan de afwasbak en met slanguitgang 10cm van de grond werkt de pomp.Vermoedelijk heeft de pomp geen kracht genoeg om het afvalwater ommhoog te steken naar aankoppeling wasbak.

    Gesteld op 3-3-2015 om 11:13 in forum Huishoudelijk Afwasmachine Misbruik melden
    • mogelijk is de slang verstopt. dat zou ik eerst even controleren...of is de machine al weg? (de vraag is van 3/2015) Geantwoord op 28-3-2016 om 15:25

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info