• I krijg een foutmelding I30 en na wegsluizen water begint de vaatwasser te piepen en gaat niet verder.
  Wat moet ik doen?
  freespirit@online.nl

  Gesteld op 23-11-2012 om 13:19 in forum Aeg-electrolux favorit 85060 vi Misbruik melden
  • 30 betekend water in de opvangbodem iets lekt er dan. De handleiding voorziet hier niet in. Ik heb de mijne net open gemaakt en het lekkende onderdeel vervangen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Daarna alle water uit de bodem deppen met keukenrol. Er zit een vlotter die de watertoevoer beheerst op de bodem. Via handyman.nl kunt u alle onderdelen.bestellen Geantwoord op 3-3-2013 om 12:29

   Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden
  • Hoe kom ik bij de opvangbak? Zit die achter de metalen plaat aan de voorzijde onderaan? Welke schroeven moet ik dan losdraaien? R.ruesen@chello.nl Geantwoord op 30-5-2013 om 08:45

   Waardeer dit antwoord (17) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info