Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
PE3811-M
PE4511-M
PE
4512-M
SE Bruksanvisning
DK Brugervejledning
NO Instruksjonsveiledning
SF Käyttöopas
GB Instructions
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d’emploi
IT Istruzioni per l’uso
NL Gebruiksaanwijzingen
ES Instrucciones para el uso
PT Instruções de utilização
GR Οδηγίες χρήσης
CZ Návod k použití
PL Instrukcja obsługi
HU Használati kézikönyv
SK Návod na použitie
SI
Uporabniški priročnik
HR Priručnik sa uputstvima
RS Priručnik sa uputstvima
RO Manual instrucţiuni
LV
Instrukciju rokasgrāmata
LT Naudotojo vadovas
EE Kasutusjuhend
TR Kullanım talimatları
BG
Наръчник с инструкции
RU
Инструкции по эксплуатации
UA УКР Довідник користувача
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het koffie apparaat staart wel maar blijft in de stand "opwarmen" hangen. Gesteld op 18-9-2021 om 21:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ons koffiemachine ( inbouw ) maakt geen compacte gruis meer maar slappe drek dat zelfs dikwijls niet eens in afval bakje valt maar ernaast . Reden ? Gesteld op 31-7-2020 om 16:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het apparaat verwarmt minder snel en geeft geen stom en hij geeft algemeen alarm Gesteld op 18-5-2019 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze machine geeft de mededeling "MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN" en "DRUK OK" alternerend op het display. Wanneer OK gedrukt wordt geeft de machine heet water maar uitsluitend stoom.
  De machine doelt het ook bij het spoelen en zelfs nadat de machine heet water gaf langs de spuit tuit. Dus de maalgraad noch de koffiezeteenheid hebben enig uitstaans met deze fout. Kan iemand een idee geven wat er fout is?
  Alvast bedankt. Gesteld op 12-7-2018 om 15:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb er ook een tijdje mee gezeten, maar ik heb inmiddels een oplossing gevonden. U moet de koffiezetgroep (AEG noemt dat geloof ik: Diffusorset) grondig reinigen, dat wil zeggen vooral de filterzeef. Dit onderdeel zit bovenop het zogenaamde zuigergedeelte (zo noem ik het maar) en die kun je met een schroefje losdraaien. Die van mij was helemaal dichtgekoekt en na grondig reinigen was het probleem verholpen. Ik heb nog geen enkele andere storingsmelding weer gehad.
   TIP: als je de zetgroep toch los hebt, smeer dan ook eventueel een nieuw laagje siliconenvet op de "zuigerstang".
   Onderdelen en de plaats waar ze zitten en hoe ze heten vind je o.a. hier: Klik op deze LINK
   Succes. Geantwoord op 31-5-2019 om 12:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Algemeen alarm blijft ook na grondig kuisen van app Gesteld op 18-3-2018 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Alhgemeen alarm komt wanneer het toestel niet binnen de gestelde tijd de temperatuur bereikt. Vervang de generator. Geantwoord op 12-7-2018 om 15:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • bij het opstarten duurt het veel te lang voor het verwarmt

  Gesteld op 16-1-2018 om 21:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U moet de generator vervangen. Dat is het deel van het toestel dat instaat voor het verwarmen van het water en het heet water onder druk inspuit op de koffiezet eenheid. Het onderdeel kost een een kleine €100,00 in de AEG webshop en het vervangen zelf is goed gedocumenteerd op Youtube, je kan het echter ook laten doen als je je machine een tweetal weken kan missen en meer geld kwijt wil. Geantwoord op 12-7-2018 om 15:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het apparaat geeft geen stoom en heet water meer. Wat zou het probleem kunnen zijn. (ja, er zit voldoende water in. Gesteld op 29-5-2016 om 12:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aeg-electrolux PE4511-M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aeg-electrolux PE4511-M in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info