• bij het opstarten duurt het veel te lang voor het verwarmt

    Gesteld op 16-1-2018 om 21:33 in forum Aeg-electrolux PE4511-M Misbruik melden
    • U moet de generator vervangen. Dat is het deel van het toestel dat instaat voor het verwarmen van het water en het heet water onder druk inspuit op de koffiezet eenheid. Het onderdeel kost een een kleine €100,00 in de AEG webshop en het vervangen zelf is goed gedocumenteerd op Youtube, je kan het echter ook laten doen als je je machine een tweetal weken kan missen en meer geld kwijt wil. Geantwoord op 12-7-2018 om 15:25

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info