• Ik wil op 1 computer werken met Photoshop 11 en als ik die versie onder de knie heb wil ik Elements 2019 + Premiere 2019 naast PE 11 aanschaffen en gebruiken zonder dat PE 11 wordt overschreven. Volgens een korte handleiding van Adobe bij PE 11 zou dat mogelijk.moeten zijn.

    Ze zeggen er het volgende over in een korte handleiding bij PE11::
    "U kunt meer dan 1 versie van PE op uw computer installeren. PE verwijdert of vervangt vorige versies van PE niet automatisch. Een eerdere versie van PE hoeft niet te worden verwijderd. U kunt eerdere versies van PE verwijderen wanneer u comfortabel kunt werken met de meest recente versie van de software".

    Wie heeft iemand hiermee praktijkervaring en hoe kan ik in PE 2019 aangeven dat PE11 niet mag worden verwijderd of overschreven? Dat wordt in de handleiding namelijk niet vermeld.

    Gesteld op 8-1-2019 om 21:59 in forum Adobe Fotobewerking Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info