• waar moet de thermostaat op staan dat het vorst vrij blijft

    Gesteld op 24-11-2014 om 19:21 in forum AWB Thermostaat Misbruik melden
    • waar moet de thermostaat op staan om het vorstvrij te houden het is AWB centrale verwarming kachel G.Ubels@quicknet.nl telefoon 0223-616413 de thermostaat blijft op vijftig staan lager wil hij ik de cele waar in staat pas gekocht daarom is dit mijn vraag. bij voorbaathartelijke dank adres G.Ubels Hertzogstraat 52 1782RP DenHelder Geantwoord op 24-11-2014 om 19:29

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info