• Beste
  Ik heb een Ataga oven type OX9011TUU /A01
  Moet nu de klok inzetten na zomerjurk en vind geen oplossing
  Kan u me info doorsturen aub
  Dank je wel
  Vriendelijke groeten
  Mima

  Gesteld op 26-3-2018 om 12:46 in forum ATAG Oven Misbruik melden
  • Handmatig instellen dagtijd:
   1 Controleer of de oven is uitgeschakeld.
   2 Druk op de tijdkeuzetoets tot het display gaat
   knipperen.
   3 Stel met de + en –toets de juiste tijd in.
   Enkele seconden nadat u de toets hebt losgelaten is de tijd
   vast ingesteld.
   Neemt u eens een kijkje op onze website:
   www.atagservice.nl
   Webcare Team ATAG Geantwoord op 26-3-2018 om 16:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info