• Ik heb een oude ATAG FG 8 PCODE 9G0.81.0DM QCODE FK0.55.K0H overgekocht. Hij heeft een tijd perfect gewerkt maar de klok staat nu al enige tijd "vast" op automatisch. Hoe ik de draaiknoppen ook draai of keer, er valt niets aan te veranderen. Af en toe, als we de gasvuren een lange tijd gebruiken springt de klok (bizar genoeg) wel terug "los" en kunnen we de oven gebruiken maar dit verdwijnt ook weer terug. Wat kan ik hieraan doen? Bestaat hier nog een handleiding voor? Alvast erg bedankt

    Gesteld op 22-2-2018 om 18:17 in forum ATAG Oven Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info