• Wij hebben sinds 2008 een ATAG inbouwoven OX6192E (grafiet versie van de OX6111E). De oven sloeg opeens uit tijdens voorverwarmen en de klok knipperde. Als we de klok weer instelden, deed de oven het ook weer.
  Nu hebben we vandaag de stroom van de oven gehaald voor meer dan een half uur (is reset naar fabrieksinstellingen), omdat dit aangeraden werd op de ATAG site bij het contactformulier. Maar nu is de klok niet meer te zetten: na het kiezen van de tijd springt hij terug naar 0:00 en blijft knipperen. De oven doet het dus nu ook niet meer. Maar de oven zou het gewoon kunnen doen zonder die klok. Vraag: wat kunnen we nu doen? Is er een mogelijkheid om de oven te blijven gebruiken zonder de klok?

  Gesteld op 23-11-2017 om 14:56 in forum ATAG Oven Misbruik melden
  • Het kan zijn dat de gele condensator achterop de klok defect is. De oven werkt alleen als de tijd is ingesteld. Of hij moet ontkoppeld worden, maar het is niet een instelling waardoor je hem zonder klok kunt gebruiken.

   www.atagservice.nl Geantwoord op 23-11-2017 om 16:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info