• Wij hebben een oude Atag ox4.11e5h. De dagtijdklok staat nu op 0.00 en auto is zichtbaar. We proberen hem in te stellen, want nu doet de oven het ook niet. De klok stelt niet in en blijft op0 staan. Wat zouden we hier aan kunnen doen?

  Gesteld op 29-10-2017 om 11:24 in forum ATAG Oven Misbruik melden
  • Het toestel staat nu op automatisch. Als u de knop linksom draait gaat het weer op handbediening en kunt het toestel weer gebruiken. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 30-10-2017 om 09:32

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • Hetzelfde probleem met de ATAG FG 8 maar als ik hem op het handje zet blijft hij nog steeds op 0:00 en auto staan... Geantwoord op 22-2-2018 om 18:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info