• Hallo Hoe kom ik achter het type koelkast die ik heb de cijfers achterop vind ik niks mee op Internet en in de deur van de koelkast staat alles behalve het model. Aangezien wij geen boekje enzo erbij hebben en het display wat raar doet wou ik graag weten wat voor 1 we hebben (Amerikaanse koelkast)

    Gesteld op 22-7-2017 om 22:08 in forum ATAG Koelkast Misbruik melden
    • Normaal gesproken staat het model nummer op een sticker aan de linkerkant naast de groentelade. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 24-7-2017 om 07:59

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info