• Hoe laat je de ketel 'toewerken' naar een bepaalde vraagtemperatuur ? Bv. je wil om 7 uur 20°. Nu stel ik mijn thermostaat om 6.30u in op 20°, maar dan verwarmt hij een half uur 'volle bak' en als het zeer koud is, haalt hij de 20° soms niet om 7u. Kan er ingesteld worden dat de brander zelf regelt wanneer hij moet beginnen warmen zodat hij om 7uur de gevraagde warmte kan regelen ? Dat hij bv. reeds om 6 uur begint en dan stelselmatig opbouwt ?

    Gesteld op 24-1-2017 om 15:20 in forum ATAG Thermostaat Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info