• De oven Atag OX6211BUU/A02 is steeds veel heter als de temperatuur aangeeft. Alles verbrandt en wordt zwart. Wat is er mis en wat is eraan te doen? de oven is van 2012
  Hilda

  Gesteld op 11-1-2018 om 12:42 in forum ATAG ox 6211 b Misbruik melden
  • Werken de ventilatoren? Is de thermostaat defect? Dit toestel bevat wel een maximaal beveiliger, dus zal uitslaan als hij echt te warm wordt.

   Neem eens een kijkje op www.atagservice.nl Geantwoord op 11-1-2018 om 16:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem gehad. Vervanging van temperatuursensor (€ 13,=) had geen effect. Vervanging van de bedieningsprintplaat zeker wel (een handige doe-het-zelver kan deze zeker zelf vervangen; arbeidstijd ongeveer 20 minuten inclusief in- en uitbouwen van de oven). Ik kan weer ongestoord de oven gebruiken! Bestellen bij ATAG Benelux. Suc7! Geantwoord op 6-4-2018 om 10:40

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info