• Heeft er iemand een handleiding van een ATAG Inbouwoven OX 1277 5 B / 7824 / 35 Type 008 ?Hij is zeker ongeveer 25 jaar oud maar is nog in goede staat, alleen de handleiding ontbreekt en de gegevens op de knopjes zijn ook door gebruik weg :-(
  Meer gegevens heb ik spijtig genoeg niet.
  Alvast bedankt

  Gesteld op 8-8-2017 om 10:25 in forum ATAG ox 6211 b Misbruik melden
  • Kunt u een foto van het typeplaatje sturen naar webcare@atagnederland.nl ? Misschien dat we dan het juiste modelnr ervan kunnen afleiden. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-8-2017 om 12:44

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info