Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
8X.51.02.00 / 03.10
Installatiehandleiding ATAG WiZe klokthermostaat
1. INLEIDING
Deze informatie is uitsluitend voor de installateur die de klokthermostaat monteert en voorziet van de
basisinstellingen die voor de installatie noodzakelijk of wenselijk zijn.
Voor montageinstructies, gebruikersinformatie en technische specicaties: zie de Gebruikshandlei-
ding WiZe en het installatievoorschrift van de CV-ketel tbv. de aansluitpunten.
2. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN WIZE THERMOSTAAT
2.1 Uitleg toepassingsmogelijkheden
A. Uitleg bij gebruik als kamerthermostaat (zonder klokfunctie)
Deze thermostaat kan als ‘gewone’ kamerthermostaat gebruikt worden, dus zonder klokprogramma.
In het installateursmenu hoeft hiervoor niets gewijzigd te worden. In het gebruiksmenu moet een
instelling gedaan worden: zie hoofdstuk 3 in de gebruikshandleiding.
B. Uitleg bij gebruik als automatische klokthermostaat
Deze thermostaat heeft een klokfunctie, die gebruikt kan worden om de centrale verwarming auto-
matisch te laten regelen. In het installateursmenu hoeven geen instellingen uitgevoerd te worden. In
de gebruikshandleiding staat beschreven hoe het klokprogramma naar wens ingesteld kan worden.
C. Uitleg bij gebruik als 100% weersafhankelijke regelaar
De WiZe thermostaat is in te stellen als een regelaar die 100% weersafhankelijk werkt. De ruimte
waarin de thermostaat hangt is dan niet meer leidend voor de temperatuurregeling. Samen met de
informatie van de buitentemperatuur wordt een CV-aanvoertemperatuur berekend om de woning van
voldoende warmte te voorzien. De temperatuur in elke ruimte is met de thermostaatkranen op de
radiatoren op deze manier individueel te regelen.
Benodigde onderdelen voor de installatie:
a. Buitenvoeler (ketelspeciek) aangesloten op de ketel (zie installatievoorschrift bij de ketel). Mon-
tage op noord - nood/oost gevel van de woning. Voorkom invloed door sneeuw, ventilatielucht of
schoorsteenwarmte.
b. Thermostatische radiatorkranen op de radiatoren in de woning om hiermee de ruimte afzonderlijk
te regelen.
c. Indien ALLE radiatoren voorzien zijn van thermostatische radiatorkranen moet er een werkende
bypass in de installatie geplaatst zijn/worden. Zie installatievoorschrift CV-ketel.
Opmerking: indien er wel een buitenvoeler op de ketel is aangesloten en de WiZe thermostaat NIET is
ingesteld als 100% weersafhankelijke regelaar, is alleen de buitentemperatuur als extra informatie op
de thermostaat af te lezen. De regeling houdt verder geen rekening hiermee. Het is dus niet mogelijk
om weersafhankelijk te regelen met ingeschakelde ruimte-invloed.
Zie hoofdstuk 4 voor het instellen van de 100% weersafhankelijke regeling.
3. OVERZICHT INSTALLATEURSMENU
Als u minimaal 10 seconden de menu-toets indrukt komt u in het INSTALLATEURSMENU.
Als het INSTALLATEURSMENU geactiveerd is, komt u met het drukken op de menu-toets
vanuit
verschillende menu’s weer in dit menu terug.
Zie: 3.1 3.2 3.3 Zie: 3.4 3.5 3.6
Druk minimaal 10 seconden de menu-toets
weer in om terug te keren naar het standaard display
of druk 2 minuten geen toets meer in.
Als er in het display bij een knop een pijl-teken verschijnt, krijgt de betreffende knop een ‘blader’-functie.
Toepassingsmogelijkheden: Bediening: Voordelen: Instellingen installateursmenu:
A. Als kamerthermostaat
(zonder klokfunctie)
Handmatig Met de pijltjestoets kan op ieder
moment de gewenste temperatuur
ingesteld worden.
Regelkeuze...............1 (standaard)
Stooklijn.....................n.v.t.
Ruimtecompensatie...n.v.t.
B. Als klokthermostaat Automatisch Iedere dag automatisch overal de
gewenste temperatuur in huis.
Regelkeuze...............1 (standaard)
Stooklijn.....................n.v.t.
Ruimtecompensatie...n.v.t.
C. Als 100% weersafhankelijke regelaar Handmatig of
automatisch
Iedere dag automatisch overal de ge-
wenste temperatuur in huis. In iedere
ruimte kan een andere temperatuur
ingesteld worden met de thermostati-
sche radiatorkranen
Regelkeuze...............2 (zie 3.5)
Stooklijn.....................0-3 (zie 3.1)
Ruimtecompensatie...0-20 (zie 5.2)
!
3.1 INF= INFORMATIEMENU
Uitlezing van gegevens van de CV-ketel en kamerthermostaat
U doorloopt het menu als volgt:
>> = volgende informatie
<< = vorige informatie
BUITENTEMP = Buitentemperatuur
DRUK = Waterdruk in de CV-installatie
AANVOERTEMP = CV-aanvoerwatertemperatuur van de CV-ketel
BRANDER = Brandervermogen (0% - 100% = uit - laaglast - vollast)
WW TEMP = Warmwatertemperatuur (alleen actueel tijdens tappen)
WW FLOW = Niet van toepassing
WW STATUS = 1 = CV-ketel in bedrijf voor WW (of wachttijd erna en in Comfortstand) /
0 = niet in bedrijf voor WW
RETOURTEMP = CV-retourtemperatuur van de CV-ketel
RUIMTE TEMP = Huidige kamertemperatuur (gemeten)
RUIIMTEWENS = Ingestelde kamertemperatuur (gewenst)
AANVOERWENS = Gewenste aanvoerwatertemperatuur
ID = Identicatie van de kamerthermostaat
VERSIE = Versie van de kamerthermostaat
3.2 ZET = INSTELLINGEN- MENU
Instellingen tbv. de kamerthermostaat en de CV-ketel
Mbv. de pijltjestoetsen kunnen de instellingen gewijzigde worden.
Als de waarde in het display verandert, is deze direct actief.
>> = volgende instelling
<< = vorige instelling
Zie Hoofdstuk 4 voor de instelling van de 100% weersafhankelijke regeling.
Standaard Bereik
STOOKLIJN = Stooklijninstelling 100% weersafhankelijke regeling (wordt actief bij regelkeuze 2)..................................... 2,0 0-3***
RUIMTECOMP = Aan/uitschakeling van de ruimtetemperatuurcompensatie bij WA-regeling .................................................. 0 0-20*
0 = UIT / 1-20 = AAN (wordt alleen actief bij Regelkeuze = 2) NIET WIJZIGEN
REGELKEUZE = 1 = Kamertemperatuurregeling ingesteld / 2 = 100% Weersafhankelijke regeling ingesteld (WA)............... 1 1-2*
VRIES BESCH = Vorstbeveiliging: pomp aan en brander aan (indien berekend) bij buitentemp. beneden ingestelde waarde 5 -20/20*
ZOMER = CV uit bij buitentemperatuur boven ingestelde waarde ................................................................................ 20 3-50*
TIJDWEERG = 1 = 24 uur (tijdweergave in het display) / 2 = 12 uur AM (bij 0-12 uur) en PM (bij 13-24 uur) ...................... 1 1-2*
WW PROGRAM = Economy/Comfortstand warmhoudstand tapwater (niet bij ATAG Q-Serie) ................................................. 1 1-3*
1 = Geen klokprogramma (wel AAN, UIT of Timer via Warmwater-menu mogelijk)
2 = Apart klokprogramma instelbaar. Meer info zie Gebruikshandleiding, H.5.2
3 = Inschakeling volgens CV-klokprogramma (Economy bij T1 en Comfort bij T2 en T3)
Kies “AUT” in het Warmwatermenu om inschakeling te activeren. Zie H.5.2
OPSTOKEN = Inschakeloptimalisering ‘s morgens: 1 = zelerend, CV schakelt eerder in (stijging in °C/uur is variabel) ... 3 1-3*
2 = vaste stijging van 3°C/uur
3 = UIT
MIN AANVOER = NIET WIJZIGEN ............................................................................................. 0 0-90*
MAX AANVOER = Max. CV-aanvoertemperatuur (1e keer overgenomen van CV-ketel: ADVIES: niet wijzigen) ...................... 85 0-90*
Bij normaal klokprogramma: Bij 100% weersafhankelijke regeling:
RUIMTE T1 = 1e temperatuur voor de nacht Eco- temperatuur bij WA (insteladvies: Niet wijzigen) .......... 15,0 7-35**
RUIMTE T2 = 2e temperatuur voor de dag Nachttemperatuur bij WA (insteladvies: 11°C) ..................... 20,0 7-35**
RUIMTE T3 = 3e temperatuur voor de dag Dagtemperatuur bij WA (insteladvies: 23°C) ........................ 21,0 7-35**
WW WENS = Tapwater-setpoint van de CV-ketel (1e keer overgenomen van CV-ketel: ADVIES: niet wijzigen ............... 60 0-70**
BIJVULLEN = NIET WIJZIGEN ............................................................................................. 1 1-3*
RUIMTECORR = Bijstellen aanduiding kamertemperatuur ............................................................................................. 0,0 -2/+2***
Bijv.: Bij 21,5°C op het display en Ruimtecorrectie = -0,5 wordt de aanduiding 21,0°C
FABRIEKSET = Reset van de kamerthermostaat naar de fabrieksinstellingen ...................................................................... 0 0-1*
* waarde per 1 aan te passen / ** waarde per 0,5 aan te passen / *** waarde per 0,1 aan te passen.
3.3 FOUT = FOUTMELDINGEN-MENU
Uitlezing 10 laatst voorgekomen foutmeldingen CV-ketel
Bij tekst “GEEN FOUTEN”: geen foutcodes opgeslagen
Bij tektst “NIET BESCHIKB”: niet beschikbaar of wacht even tot gegevens zijn overgestuurd
>> = vorige fout
Alleen het cijfer wordt getoond (Bijv. bij E02: storing 2)
Zie de technische documentatie van de CV-ketel voor uitleg van de foutcodes.
1 = laatst opgetreden fout 2 = voorlaatst opgetreden fout 3 = 2 fouten terug enz....
3.4 TAAL = TAAL-MENU
Taalinstelling van het display
Met de pijltjestoetsen kan behalve Nederlands ook voor Duits of Frans gekozen worden.
Druk op toets (OK) om de instelling te bevestigen.
Met het drukken op de menu-toets wordt de zichtbare taalinstelling ook gekozen.
3.5 TP = KETELPARAMETER-MENU
Deze functie is niet beschikbaar.
3.6 TPB = PARAMETER-MENU
Deze functie is niet beschikbaar.
4. INSTELLEN 100% WEERSAFHANKELIJKE REGELING
4.1. Stel de juiste stooklijn in.
Druk 10 seconden op
(MENU); u komt in het instal-
lateursmenu.
Druk op
(ZET)
U ziet dit display
Stel met de pijltjestoets
of
de juiste stooklijn in.
Zie hiernaast voor advies
(per 0,1 aan te passen, 2,0 is
fabrieksinstelling).
De waarde is direct ingesteld.
Druk op
(>>) voor vervolg.
4.2. Stel (eventueel) de ruimtetemperatuurcompensatie in
Stel met de pijltjestoets
of de gewenste instelling voor de ruimtetemperatuurcompensatie in.
Zie hiernaast voor advies. (per 1 aan te passen). De waarde is direct ingesteld.
Druk op
(>>) voor vervolg.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
3.0 2.02.5
1.5
1.0
0.5
Stooklijnen bij T=20 buitentemperatuur in °C
Kies een juiste stooklijn:
Radiatoren en/of convectoren 90/70°C .........................................stooklijn 3,0
Nageïsoleerde woning + ruimbemeten radiatoren ........................stooklijn 2,0
Radiatoren + vloerverwarming als bijverwarming ..........................stooklijn 2,5
Laagtemperatuurverwarming.........................................................stooklijn 1,5
De instelling is afhankelijk van de CV-installatie, kierdichtheid van de woning
en de gewenste aanwarmsnelheid.
CV-aanvoertemperatuur in °C
vorige volgende
4.3. Zet de weersafhankelijke regeling aan.
Verander met de pijltjestoets
of de waarde van 1 naar 2.
(2 = WA-regeling ingesteld).
De WA-regeling is direct geactiveerd.
Druk een aantal keren op
(>>) tot u MAX AANVOER ziet.
4.4. Stel (eventueel) de max. CV-aanvoertemperatuur in
Stel met de pijltjestoets
of
de gewenste maximale
CV-aanvoertemperatuur in.
Zie hiernaast voor advies.
Druk op
(>>)
4.5. Stel de gewenste stooklijnverschuivingen in (voetpuntinstelling mbt. T1, T2 en T3)
(Dit is een verschuiving t.o.v.
T2)
LET OP! Deze instelling en
instelling 4.2 versterken elkaar.
Stel met de pijltjestoetsen
of
de gewenste waarde in
(T1 = Eco-temperatuur)
Advies: niet wijzigen (15°C).
Druk op
(>>)
Stel met de pijltjestoetsen
of
de gewenste waarde in
(T2 = nachttemperatuur)
Advies: 11°C.
Druk op
(>>)
Stel met de pijltjestoetsen
of de gewenste waarde in (T3 = dagtemperatuur)
Advies: 23°C
Druk 10 seconden op (MENU) en u ziet het normale display weer.
De 100% weersafhankelijke regeling is ingesteld.
Invloed van de max. CV-aanvoertemperatuur (CV-setpoint) van 60°C
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
3.0 2.02.5
1.5
1.0
0.5
buitentemperatuur in °C
Advies:
Radiatoren/convectoren: 80°C is een juiste waarde.
Laagtemperatuurinstallatie: 55°C is een juiste waarde.
CV-aanvoertemperatuur in °C
vorige volgende
De temperatuurinstellingen T1, T2 en T3 beïnvloeden bij
een WA-regeling de verschuiving van de stooklijn tov. T2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
buitentemperatuur in °C
T1, T2 en T3 kunnen ook in het gebruikersmenu aangepast worden.
CV-aanvoertemperatuur in °C
bijv. T1= 11 --> 3°C omlaag
bijv. T3= 23 --> 8°C omhoog
Stooklijnverschuiving bij stooklijn 3.0:
waarde > 20: (instelling - 20)x3 --> omhoog
waarde < 20: (20 - instelling)x3 --> omlaag
T2 = 15°C
Wijzigingen voorbehouden • We reserve the right to make changes
Sous réserve de modications • Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Ci si riserva il diritto di apportare eventuali modiche
www.atagheating.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De taal van de termostaat is per ongeluk op Frans blijven staan. Kan ik die nog (om)programmeren naar Nederlands zonder dat de overige instellingen verloren gaan? Gesteld op 15-12-2020 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De menuknop 10 seconden ingedrukt houden om in het installateurs menu te komen. Dit is de meest rechter knop. Daarna 2e knop van rechts = )). Dan de meest linkerknop = Taal. Dan met pijtjes knop de juiste taal opzoeken. Daarna OK en daarna de menuknop weer 10 seconden indrukken. Klaar!!
   Geantwoord op 23-8-2020 om 15:09Geantwoord op 2-3-2021 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Gewenste temperatuur is ingesteld op 19 maar kamertemperatuur blijft op 23, brander blijft aan. Wij gebruiken manueel imstellingen, hoe krijgen wij het koeler? Dank! Gesteld op 2-12-2020 om 17:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Met kamerstaat (WIZE) geeft aan STORING, Druk je op > dan volgt COMM. Op de display van de ketel geen fout- of storingsmelding. Wat is er aan de hand? Gesteld op 24-11-2020 om 12:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de ruimtetemperatuur aanpassen op de display Gesteld op 5-11-2020 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de taal aanpassen.
  De thermostaat is muffins en ik wil hem Nederlands. Hij is al enkele jaren in gebruik. Gesteld op 21-8-2020 om 13:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De menuknop 10 seconden ingedrukt houden om in het installateurs menu te komen. Dit is de meest rechter knop. Daarna 2e knop van rechts = )). Dan de meest linkerknop = Taal. Dan met pijtjes knop de juiste taal opzoeken. Daarna OK en daarna de menuknop weer 10 seconden indrukken. Klaar!!
   Geantwoord op 23-8-2020 om 15:09

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe kan ik de instellingen aanpassen, dus de oude resetten? Gesteld op 10-6-2020 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na een urenlange stroomstoring krijg ik nu in het Frans de aanwijzingen op het scherm hoe dit te wijzigen naar Nederlands? Gesteld op 25-2-2020 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb hetzelfde probleem als eerder gemeld , maar zag daar geen oplossing voor staan.
  Probleem is dat de thermostaat op de franse taal staat, en ik dat klaarblijkelijk niet kan veranderen naar de Nederlandse taal ?? Gesteld op 5-11-2018 om 11:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De menuknop 10 seconden ingedrukt houden om in het installateurs menu te komen.
   Misschien en hopelijk kom je daar verder. Succes.
   En anders maar Frans gaan leren.Geantwoord op 2-12-2018 om 09:34

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Heb een 2 jaar oude Atag wize thermostaat en ik moet hem altijd 2 tot 3 graden hoger zetten als de temperatuur die ik wil.
  Is de thermostaat te calibreren, de cv monteur wist het niet Gesteld op 18-10-2018 om 14:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een nieuwe ATAG Wize thermostaat en die geeft aldoor twee graden te laag aan. Als reactie krijg ik steeds dat de thermostaat moet 'inleven'. maar dat is volgens mij alleen op de instellingen die je zelf gebruikt. De thermometer 'inside' moet gewoon de juiste huidige temperatuur van de kamer weergeven. Ik heb de factuur nog niet betaald, tot het ding beter functioneert!!
   Geantwoord op 26-10-2018 om 17:46

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Z'n voorloper, de ATAG Brain heeft een correctiefunctie van + of - 2,5 C, omdat het uitmaakt waar de klokthermostaat is geplaatst. Bijvoorbeeld op een koude buitenmuur. Bij de WiZe heb ik het ook nog niet kunnen vinden. Misschien helpt een reset naar fabrieksinstelling. N.B. Als de afwijking constant is lijkt het mij eigenlijk geen enkel probleem. Bij mij hangt ie in de keuken beneden noordzijde, maar ik stuur op de temperatuur in de kamer boven op het zuiden. (splitlevel-woning.)Geantwoord op 27-10-2018 om 10:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Geachte, het lcd scherm geeft niet alle functies weer, alsof de batterijen leeg zijn. Maar ik begrijp dat er geen batterijen in zitten. Hoe krijg ik het scherm helder en functioneel. Gesteld op 24-9-2018 om 17:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zelfde probleem. Af en toe "beeld" af en toe display dood. Druk je op een knop dan komt er meestal weer beeld. Weet iemand of er wellicht een oplaadbare cel in zit? Geantwoord op 3-1-2019 om 09:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De Atag Wize klokthermostaat is door langer dan 4 uur stroomuitval met opstarten automatisch op de Franse taal komen te staan. Hoe kan ik dit wijzigen er komt nl geen keuze te staan van talen. Gesteld op 5-2-2017 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Taal instellen kan alleen de 1e keer na ingebruik name. Daarna komt die keuze niet meer.
   B ij mij ook na meer dan 4 uur stroom uitval franse taal...Geantwoord op 30-9-2018 om 20:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Op de thermostaat ( ATAG WiZe) staat dat ik moet bijvullen. Waaraan kan ik merken of ik genoeg bijgevuld heb. Gesteld op 16-1-2017 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dikwijls is dat rond 1.8 bar, maar dat vind je ergens op het menu van je verwarmingsketel, en heeft niks met je thermostaat te zien (die geeft alleen maar een boodschap door) Geantwoord op 16-1-2017 om 14:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is het nog steeds zo dat een, op persoonlijke behoefte aangepast, programma in de thermostaat de gekozen instellingen verliest bij het tijdelijk omschakelen naar een ander programma? Gesteld op 19-2-2015 om 18:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verander ik de tijd dat de kachel opwarmen moet
  Gesteld op 15-12-2013 om 19:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar zit de verlichting in de thermostaat Gesteld op 28-11-2013 om 22:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe stel ik de tijd in bij de klokthermostaat Gesteld op 28-10-2013 om 16:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de handleiding printen? Gesteld op 8-10-2013 om 21:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • even op google atag wize intoetsen en vervolgens naar de pagina gaan waar je de handleiding kunt downloaden,en vervolgens kunt uitprinten Geantwoord op 10-12-2013 om 19:40

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe kan ik de inschakeloptimalisering inschakelen? Gesteld op 1-10-2013 om 21:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de zelflerende functie instellen? Gesteld op 30-11-2012 om 11:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat wil ik ook heel graag weten. Er is nergens iets te vinden hierover. Ik heb een email naar Atag gestuurd in de hoop dat zij de geheime code verstrekken. Geantwoord op 14-12-2012 om 13:16

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
  • 10 seconden op menu drukken je komt dan in installateursmenu. Druk op tweede knop. ZET.
   Blader dan met 4 de knop naar beneden. tot je de tekest opstoken ziet.
   1 = zelflerend, CV schakelt eerder in (stijging in °C/uur is variabel).... 3 1-3*
   2 = vaste stijging van 3°C/uur
   3 = UITGeantwoord op 26-10-2014 om 19:51

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • Kan ik een voorgeprogrammeerd weekprogramma zo aanpassen dat het niet weer verdwijnt als ik een ander programma kies? Nu blijven de door mij gekozen instellingen alleen van kracht tot ik een ander programma kies. Als ik dan terug wil naar het vorige programma staat dat weer op de fabrieksinstellingen. Gesteld op 5-10-2012 om 18:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • NEEN! Ik heb gebeld naar ATAG 03/641.64.40. Een kille professionele man aan de telefoon vertelde mij dat dit beslist niet kan, maar ook niet nodig is. Toch??? Eigenaardige vraag die ik stelde. Dat kan toch geen enkele klokthermostaat??? Toch wel. Dit is de 4e thermostaat waar ik persoonlijk mee te maken heb, maar wel de eerste waarbij dit NIET kan. Voor ATAG is het simpel: je programmeert je thermostaat maar één keer, en dat moet dan maar goed zijn voor de rest van je leven. Verder gewoon afzetten, of via timer tijdelijk een andere temperatuur instellen.
   Wat kan het leven toch eenvoudig zijn...Geantwoord op 16-12-2012 om 18:14

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Mijn probleem is dat de beschrijving zo onduidelijk is, dat ik er niet uitkom. Hoe los ik dit op? Nu moet ik handmatig te werk gaan. Ik wil alles opschonen en opnieuw beginnen. Hoe doe ik dat? Graag eenvoudige handleiding.Geantwoord op 15-10-2013 om 11:50

   Waardeer dit antwoord (28)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG WiZe bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG WiZe in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van ATAG WiZe

ATAG WiZe Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

ATAG WiZe Gebruiksaanwijzing - English - 44 pagina's

ATAG WiZe Gebruiksaanwijzing - Français - 84 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info