• Wie weet wat er Aan de hand is met een VA6111LT .
  Hij blijft leeg pompen maar neem geen water toe blijf wel vals lucht trekken ???????

  Is de pomp soms stuk ??????

  Gesteld op 12-2-2015 om 21:56 in forum ATAG VA 6011 LT Misbruik melden
  • plaat onderop staat vol water daardoor blijft hij pompen. De onderplaat droog maken en hij stopt. Dit heb ik ook steeds als de machine water toevoert stroomt er door een overloop slangetje water op de plaat en krijg ik dezelfde storing. Weet nog niet hoe dit kan Geantwoord op 16-2-2015 om 19:50

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info