Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/72
Pagina verder
gebruiksaanwijzing
Oven
instructions for use
Oven
OX6511D
OX6592D
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De klok is in een half jaar 8 minuten vóór gaan lopen. Raar bij een electrische klok. Hoe kan ik de tijd aanpassen. Gesteld op 4-2-2020 om 12:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De toelichting stand-by scherm is voor mij onduidelijk.
  Hoe moet ik de "Uit" stand permanent uitschakelen?
  Bij eerste gebruik sloeg de oven geheel uit! Geen enkele toets of knop om weer in te schakelen en geen duidelijke toelichting. Gesteld op 7-9-2018 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik probeer de kookwekker in te stellen maar dat lukt niet. Ik volg de instructies, maar wanneer ik op de bevestigingstoets druk gebeurt er niks. Gesteld op 8-11-2017 om 14:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U zou kunnen proberen om het toestel te resetten door de stekker er uit te trekken of via de meterkast. Mocht dit niet lukken dan adviseren wij u een monteursafspraak. Kijk op www.atagservice.nl. Mvgr, ATAG webcareteam^s Geantwoord op 8-11-2017 om 16:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg de demo stand van de oven ox6511d er niet af. Dit staat niet in de handleiding en heb alle knopjes en instellingen doorgenomen. Gesteld op 22-10-2017 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Via menu naar instellingen en terug zetten op fabriek instelling. Daarna uit testen en zie de demo melding is weg. Veel kook plezierGeantwoord op 22-7-2018 om 11:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG OX6511D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG OX6511D in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info