Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/185
Pagina verder
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.
Sørg for at have hele typenummeret klar, når serviceafdelingen kontaktes.
Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.
Ilmoita huoltoon yhteyttä ottaessasi täydellinen tyyppinumero.
Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med serviceavdelningen.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation fi nden Sie auf der Garantiekarte.
You will fi nd the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.
Adressen og telefonnummeret til servicevirksomheden fi ndes på garantikortet.
Du fi nner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.
Huoltopisteiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät takuukortista.
Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.
Gebruiksaanwijzing
Oven
Mode d’emploi
Four
Bedienungsanleitung
Ofen
Instructions for use
Oven
Anvendelse
Ovn
Bruksanvisning
Ovn
Bruksanvisning
Ugn
Käyttöohjeet
Uuni
700005132000
OX4411B
OX4492B
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Oven aangezet op icoontje hete lucht op 200 graden. Soms gaat de oven dan wel 5x piepen waarbij het icoontje hete lucht MET BOVENWARMTE in beeld komt op display.
  Als de oven aangeeft dat hij op temperatuur is, zonder tijdsinstelling vooraf, gaat de temperatuur soms vanzelf terug naar 180 graden. Ook gaat soms tijdens het bakken (van taart!) de temperatuur vanzelf terug naar 180 graden en is de rest tijd uit beeld. Hierdoor weet je dus niet hoe lang de taart nog in de oven moet staan.
  Herkent iemand dit en graag tips! Gesteld op 16-5-2017 om 09:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het lijkt me eerder een storing in de print. U kunt proberen het toestel te resetten door het stroomloos te maken (ca. 15 minuten) mocht dit geen resultaat hebben, dan adviseren wij een monteursbezoek www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 16-5-2017 om 11:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb deze oven ATAG OX4411B nu twee jaar en het blijft een hele slechte oven. Ik heb al bij Atag gevraagd of ik per ongeluk een stoomoven had gekregen maar nee, deze was wel als heteluchtoven bedoeld, dus. Heeft iedere gebruiker van deze oven hetzelfde als ik: als je na verloop van enige tijd de ovendeur openmaakt (om gerechten om te roeren of om een gerecht er bij dan wel er uit te zetten) krijg je een massieve wolk stoom recht in je gezicht... heel gevaarlijk. Atag reageert verder niet op klachten en vinden dit kennelijk doodgewoon. Is mijn oven niet goed of heeft iedere gebruiker hier mee te maken??? Gesteld op 11-8-2016 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG OX4411B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG OX4411B in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info