• Oven aangezet op icoontje hete lucht op 200 graden. Soms gaat de oven dan wel 5x piepen waarbij het icoontje hete lucht MET BOVENWARMTE in beeld komt op display.
  Als de oven aangeeft dat hij op temperatuur is, zonder tijdsinstelling vooraf, gaat de temperatuur soms vanzelf terug naar 180 graden. Ook gaat soms tijdens het bakken (van taart!) de temperatuur vanzelf terug naar 180 graden en is de rest tijd uit beeld. Hierdoor weet je dus niet hoe lang de taart nog in de oven moet staan.
  Herkent iemand dit en graag tips!

  Gesteld op 16-5-2017 om 09:04 in forum ATAG OX4411B Misbruik melden
  • Het lijkt me eerder een storing in de print. U kunt proberen het toestel te resetten door het stroomloos te maken (ca. 15 minuten) mocht dit geen resultaat hebben, dan adviseren wij een monteursbezoek www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 16-5-2017 om 11:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info