• Ik heb deze oven ATAG OX4411B nu twee jaar en het blijft een hele slechte oven. Ik heb al bij Atag gevraagd of ik per ongeluk een stoomoven had gekregen maar nee, deze was wel als heteluchtoven bedoeld, dus. Heeft iedere gebruiker van deze oven hetzelfde als ik: als je na verloop van enige tijd de ovendeur openmaakt (om gerechten om te roeren of om een gerecht er bij dan wel er uit te zetten) krijg je een massieve wolk stoom recht in je gezicht... heel gevaarlijk. Atag reageert verder niet op klachten en vinden dit kennelijk doodgewoon. Is mijn oven niet goed of heeft iedere gebruiker hier mee te maken???

    Gesteld op 11-8-2016 om 16:34 in forum ATAG OX4411B Misbruik melden
    • Klopt, grote hoeveelheid stoom nadat product er enige tijd in zit bij openen van de deur!
      Inderdaad goed om denken. Geantwoord op 16-5-2017 om 08:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info