• mijn oven is tijdens het gebruik uitgevallen en doet niets meer

    Gesteld op 1-1-2016 om 18:20 in forum ATAG MX4111A Misbruik melden
    • Goedemorgen, wij hebben dit probleem sinds kort ook. De aardlek schakelaar klapt er uit ook. Die kan ik gelijk weer aanzetten maar dan doet de oven het een minuut of 20 helemaal niet. Dan piept hij een keer en brand het display even, valt weer uit en een minuut of wat later start hij wel helemaal op. De oven is ook bloedheet ( sowieso natuurlijk met een gerecht bereiden ) maar of hij daardoor kortsluiting maakt? Ik ben benieuwd of iemand hier een antwoord op heeft. Groeten, Sander Geantwoord op 6-3-2016 om 09:10

      Waardeer dit antwoord (31) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info