• wij hebben al jaren een ATAG MC4011G combi oven en gisteren is hij uitgevallen. alles lijkt ok maar hij gaat niet meer aan en lichtje van klok brand ook niet meer. Weet iemand hoe we de oven kunnen openmaken en kijken wat het probleem is.

    Gesteld op 5-9-2013 om 12:03 in forum ATAG MC4011G Misbruik melden
    • Klussen met een magnetron is werk voor een socialist. Probeer tst stroomloos te zetten, daarna opnieuw instellen, , geen resultaat. Kijk op www.atagservice.nl en zoek de oplossing. Geantwoord op 23-9-2013 om 09:46

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info