• mijn ovenlampje doet het niet meer, Hoe vervang ik die? heb niet kunnen zien waar het gevestigd is.

  Gesteld op 22-9-2017 om 13:09 in forum ATAG MC311E Misbruik melden
  • Het is niet raadzaam om zelf de verlichting van de ovenruimte te repareren. Ook al staat er geen stroom meer op de magnetronoven, dan nog blijft er spanning in het apparaat aanwezig. Het losschroeven van de behuizing kan daarom zeer gevaarlijk zijn. Het advies is dit probleem door een monteur te laten verhelpen.

   Dit is ook de reden dat het niet zo makkelijk toegankelijk is om de verlichting zelf te vervangen.

   www.atagservice.nl Geantwoord op 22-9-2017 om 13:14

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info