• hoi,

  waar zit de knop om de tijd in te stellen, nu staat de klok nog op zomertijd, maar de klok = terug gegaan. nu is het 13.15, en de oven staat nu nog op 14.15

  gr marlous.


  marlousvorstermans@gmail.com

  Gesteld op 28-10-2012 om 13:15 in forum ATAG MC311E Misbruik melden
  • Door op het knopje van de klok te drukken. je ziet dan tussen de uren en de minuten een stipje knipperen. druk dan om de 10 minuten knop om de uren te verzetten. de minuut knop is om de 10 minuten in te stellen en de 10 seconden knop om de losse minuten te doen. Druk daarna weer op het klokknopje en de tijd is ingesteld. Overigens kun je als je vaker op het klokknopje drukt instellen of je een klok van 12 uur of 24 uurs tijdsaanduiding wilt hebben Geantwoord op 31-10-2012 om 09:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info