• Nadat de keukenboer de oven/magnetron uitgebouwd had (om e.e.a. aan een kastje te veranderen) en weer teruggeplaatst, hebben wij een keer stoomuitval gehad (aardlek uit) en vervolgens constateerden we dat de magnetron het wel doet maar de oven niet. Wat kan er aan de hand zijn ? Het is een MC 111 G5U/ A01 Mijn e-mail: john.nissen@outlook.com

    Gesteld op 12-6-2018 om 09:30 in forum ATAG MC 4111 L Misbruik melden
    • Het is verstandig om hier een monteur naar te laten kijken, want op afstand is dit heel lastig. Wellicht iets met de elementen?

      www.atag.nl Geantwoord op 12-6-2018 om 10:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info