• Net handvat van MC4111L terug vast gezet. Dit is zeer makkelijk maar je hebt Torxbit S2T20 nodig. Was op 10 minuten klaar. Indien iemand dit niet lukt met antwoord verder in dit forum laat hier maar weten, ik stuur wel foto door. Opgelet niet meer dan handvast zetten. Geen risico op lekstraling want binnendeur blijft altijd toe.

  Gesteld op 4-1-2018 om 17:06 in forum ATAG MC 4111 L Misbruik melden
  • Hi! Ik moet dit ook op zien te lossen (met 2 linkerhanden). Ik zou wat hulp zeker kunnen gebruiken! Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Alice Geantwoord op 8-1-2018 om 09:41

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Hai bij ons is ook het handvat los en weten niet hoe we het moeten vastzetten graag een foto voor wat hulp
   Hartelijke groet Jokhr Kroon Geantwoord op 4-2-2018 om 18:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info