• als ik eerder welk programma instel op het display en ik duw op de toets start/stop valt het toestel terug op de tijd aanduiding. Werk dus niet.

    Gesteld op 12-12-2016 om 15:28 in forum ATAG MC 4111 L Misbruik melden
    • Klopt, dat probleem hadden wij ook. Het apparaat 'denkt' dat de deur open is. Schijnbaar te verhelpen door wat onderdelen te vervangen bij de deursluiting (zie ook elders in dit forum). Ik heb ze besteld voor zowel links als rechts, omdat we niet zeker wisten aan welke kant het probleem zat. Maar voordat we ze konden monteren besloot het apparaat sowieso sluiting te veroorzaken. Nu dus een ander apparaat aangeschaft. Dus als je die onderdelen nodig hebt (je moet ook een torx 20 met gat hebben om deze te kunnen monteren), kun je ze voor een vriendelijke prijs van ons overnemen. Geantwoord op 12-12-2016 om 17:16

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info