• Wat is de werking van de op het dak aangebrachte "buiten voeler"?

  Gesteld op 30-10-2017 om 17:31 in forum ATAG E325EC-CW5 Misbruik melden
  • Beste heer/mevrouw,
   een buitenvoeler monitort de temperatuur buiten en bepaalt daarmee de stooklijn van uw ketel. De plek op het dak kan wel van invloed zijn, beter niet rechtstreeks in de zon. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw installateur of bel met ATAG via 0544-391777.
   Met vriendelijke groet, ATAG Verwarming Nederland BV, Webcare team Geantwoord op 9-11-2017 om 10:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info