• Op het scherm staat DEMO en ik kan het niet weg krijgen, ook niet nadat ik de stekker uit het stopkontakt heb gehaald. Je kunt alles instellen, maar hij doet niets. De zoekfunktie van de handleiding kent ook het DEMO niet. Wie kan mij helpen??

  Gesteld op 28-2-2018 om 18:46 in forum ATAG CX4592D Misbruik melden
  • 1. Elektra in de meterkast uitzetten of stekker eruit en erin
   2. Aanzetten en binnen 20 sec onderstaande symbolen achter elkaar indrukken
   Eerst + indrukken
   Dan slotje
   Als laatste vinkje

   Succes
   Geantwoord op 28-2-2018 om 21:52

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info