• Is er een mogelijkheid om de dagtijd permanent op het schermpje te krijgen, ook wanneer de oven niet in gebruik is?

  Gesteld op 6-10-2017 om 15:05 in forum ATAG CX4574M Misbruik melden
  • Tik vanuit het startscherm op het plussymbool, tik dan op instellingen, vervolgens op algemeen.
   In dit menu kunt u het volgende instellen:
   • Taal (taal van het aanraakscherm)
   • Tijd (dagtijd)
   • Tijdsweergave (12 uurs of 24 uurs weergave)
   • Datum (huidige datum)
   • Datum weergave (datum wel/niet zichtbaar in het ‘stand-by’ scherm)

   www.atagservice.nl Geantwoord op 6-10-2017 om 15:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zover waren wij ook al gekomen. Maar het gaat hem om het uur (bvb 16:15) ... om dit permanent op het schermpje te krijgen, zodanig dat het een klokfunctie heeft in de keuken. Geantwoord op 6-10-2017 om 16:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info