Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Veiligheidsvoorschriften
oven/magnetron
Sécurité
four/four à micro-ondes
Sicherheitshinweise
Ofen/Mikrowellengerät
Safety regulations
oven/microwave oven
Be langrijk! Lees deze instructie voor gebruik!
Im portant! Read these instructions before use!
Achtung! Lesen Sie diese Anweisungen für den Einsatz!
Im portant! Lisez ces instructions pour l’utilisation!
560-568
550
min
A-590
B-450
4
48
A-3
B-4
0 +3
*
560-568
550
Min.
A-590
B-450
547
21
A-597
B-458
597
4x
Norme di sicurezza
forno/microonde
Sikkerhedsregler
ovn/mikrobølgeovn
Sikkerhet
ovn/mikrobølgeovn
kerhet
ugn/mikrovågsugn
Turvallisuusmääräykset
uuni/ mikroaalto
Правила безопасности
духовой шкаф/свч
Қауіпсіздік ережелері
пеш/микротолқынды
Importante ! Leggere queste istruzi oni prima d elluso!
Vigtig t! Læs d enne instruktio n til anvendelse!
Viktig ! Laes furu Instruksjo n anvendelse lift!
Viktig t! L æs tall Instruktion anvendelse hi ss!
Tärkeää! Lue nämä ohjeet ennen käyttö ä!
Важная и нфор ма ци я! Пер ед использова нием
изделия прочи тай те да нн ую инст рукци ю!
Ма ңыз ды ! Па йдалану алдында о сы н ұсқаул ық ты
оқ ып шығыңыз !
200 cm
2

49 (04-16)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo ,

  Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik de demo stand eraf krijg. Ben namelijk al meer dan een uur bezig.

  Cx 4611D

  Met vriendelijke groet Gesteld op 8-7-2020 om 19:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Standby Display modum atag cx 46 valt telkens uit. Hoe los ik dat op? Gesteld op 29-11-2019 om 15:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wanneer je de ovenrooster op niveau 4 moet plaatsen om te grillen krijg je de schotel er niet onder ? Gesteld op 28-11-2019 om 14:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wanneer je het ovenrooster op niveau 4 moet zetten bij het grillen van hamrolletje krijg je de school er in onder? Gesteld op 28-11-2019 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn oven staat in de Demo stand. Krijg met behulp van ATAG service de oven niet uit de Demo mode. 2 medewerkers geven verschillende instructies. Medewerker 1: stekker eruit; 10 sec wachten, een voor een de knop X, daarna slotje, daarna Vinkje. Dat zou de oven uit de demo stand moeten krijgen. Medewerker 2: zelfde procedure alleen alle 3 de tiptoetsen tegelijk indrukken. Na de spanningsloos maken zou de tijd uit het display moeten zijn. Dit is nog niet gelukt. Zelfs na een uur de spanning er af niet. Monteur komt pas na een week! Iemand die weet hoe dit wel op te lossen. Volgens mij is een monteur echt overbodig, heb het vermoeden dat de verkeerde combinatie wordt gebruikt. Betreft: CX4511D Gesteld op 3-1-2019 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Maak uw CX4511D stroomloos. Zet de stroom er weer op en druk binnen 20 sec. opeenvolgend van links naar rechts de laatste 3 symbolen in, eindigend bij de bevestigingstoets. Geantwoord op 29-3-2020 om 12:06

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • Ik krijg de tijd niet meer aangepast, geen idee hoe ik dat moet doen. Gesteld op 7-11-2018 om 19:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De printplaat van de interfase is stuk.
  Waar kan ik dit op verhalen. Leeftijd 3 jaar oud.
  Gesteld op 15-9-2018 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er wordt gezegd dat de ‘test mode’ is finished. Maar nu doet hij niks meer en ik kan niet meer op knopjes drukken.. wat moet ik nu doen? Gesteld op 11-9-2018 om 15:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo hoe kan ik het display constant aan laten met tijd en datum? Gesteld op 5-6-2018 om 08:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe hoog is het energieverbruik? En welk energielabel? Verbruik wordt bepaald hoe lang een element aan staat en dat afhankelijk van het isolatie materiaal Gesteld op 30-11-2017 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Loopt de motor twee richtingen op? Linksom en rechtsom ivm gelijkmatig bakaard Gesteld op 30-11-2017 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er komt op het scherm test mode en ondertussen is hij gestart
  Gesteld op 29-10-2017 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probeert u het toestel te resetten, ca 10 min. stroomloos maken. Komt het weer voor dan adviseren wij monteursbezoek www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 30-10-2017 om 09:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is er een manier om de tijd en datum constant te zien ,na 70 min valt alles uit als hij weer gebruikt word staat de tijd en datum er wel in Gesteld op 10-8-2017 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij de instellngen onder scherm kunt u de volgende gegevens aanpassen:

   Scherm:

   • Helderheid (laag, gemiddeld, hoog)
   • Nachtstand (start- en eindtijd voor minder helderheid op de display:
   stel starttijd in op eerste display, eindtijd op tweede display)
   • Formaat klok (klein/groot)
   • Stand-by (automatisch uitschakelen / handmatig uitschakelen)

   www.atagnederland.nl Geantwoord op 10-8-2017 om 14:55

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
 • Klok en datum moet na 10 dagen geen gebruik iedere keer terug ingesteld worden
  Is hier een oplossing voor atag cx411d


  Gesteld op 2-7-2017 om 22:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voor meer info verwijzen wij u naar www.atagnederland.nl of mail naar service@atagnederland.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 3-7-2017 om 09:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • onze atag combimagnetron type cx45 is ons in de demostand gekomen. hoe krijg deze stand weer er af? Gesteld op 4-12-2016 om 17:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De combi-magnetron was na spannings uitval permanent in de demo stand terecht gekomen. Na het inschakelen van de spanning dienen binnen 5 seconden de volgende toetsen 6,7 en 8 achtereenvolgend in te worden gedrukt. Daarna werkt de combi-magnetron weer goed. Het inschakelen kan via de meterkast (groepschakelaar of aardlekschakelaar uit en weer aan zetten) snel (binnen 5 seconden) naar de combi-magnetron lopen en de drie toetsen in de juiste volgorde indrukken.Geantwoord op 18-5-2017 om 15:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Maak uw combisteamer stroomloos. Zet de stroom er weer op en druk binnen 20 sec. opeenvolgend van links naar rechts de laatste 3 symbolen in, eindigend bij de bevestigingstoets. Geantwoord op 29-3-2020 om 12:08

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG CX4511D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG CX4511D in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info