• Mijn oven staat in de Demo stand. Krijg met behulp van ATAG service de oven niet uit de Demo mode. 2 medewerkers geven verschillende instructies. Medewerker 1: stekker eruit; 10 sec wachten, een voor een de knop X, daarna slotje, daarna Vinkje. Dat zou de oven uit de demo stand moeten krijgen. Medewerker 2: zelfde procedure alleen alle 3 de tiptoetsen tegelijk indrukken. Na de spanningsloos maken zou de tijd uit het display moeten zijn. Dit is nog niet gelukt. Zelfs na een uur de spanning er af niet. Monteur komt pas na een week! Iemand die weet hoe dit wel op te lossen. Volgens mij is een monteur echt overbodig, heb het vermoeden dat de verkeerde combinatie wordt gebruikt. Betreft: CX4511D

    Gesteld op 3-1-2019 om 20:58 in forum ATAG CX4511D Misbruik melden
    • Maak uw CX4511D stroomloos. Zet de stroom er weer op en druk binnen 20 sec. opeenvolgend van links naar rechts de laatste 3 symbolen in, eindigend bij de bevestigingstoets. Geantwoord op 29-3-2020 om 12:06

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info